1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Uwagi ogolne

Poniższe wskazówki zapewniają proste rozeznanie w tym, co dzieje się z danymi osobowymi, gdy odwiedzają Panstwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych naszej stronie internetowej

Is there a large amount of data available on the internet?

Przzweirzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się dostawca strony internetowej. Yes, you contact us if you want Państwo znaleźć w nocie prawnej tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Państwa dane z every strony są zbierane poprzez to, że Państwo nam je podają. Może przy tym chodzić np. o dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym.
In that case, gromadzone są automatycznie przy odwiedzinach strony internetowej przez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, jak tylko wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika strony internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych?

Mają Państwo prawo, aby w każdym momencie uzyskać bezpłatną informację o źródle danych osobowych przechowywanych na Państwa temat, odbiorcy tych danych i celu i gromadzenia. Poza tym mają Państwo prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas, pisząc na address podany w nocie prawnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analysis and narzędzia innych operatorów

W trakcie odwiedzin naszej strony internetowej Państwa zachowanie w trakcie surfowania może zostać poddane analizie statystycznej. Następuje to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowania w trakcie surfowania z reguły odbywa się anonimowo. Never można wyśledzić Panstwa na podstawie Panstwa zachowania w trakcie surfowania. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw w stosunku do tej analizy lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informowani są Panstwo w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Informacje ogólne, informacje obowiązkowe

Personal data protection

Dostawcy tej strony bardzo poważnie tractują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe tractujemy poufnie i zgodnie to ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.
Jeżeli korzystają Państwo z tej strony internetowej, wówczas zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których mogą Państwo zostać osobiście zidentyfikowani. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, które dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono rownież, w jaki sposób iw jakim celu you to dzieje.
Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. w trakcie komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Completna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacje dotyczące administratora

Administrator danych osobowych na tej stronie internetowej is:
Christina Guth
CGW GmbH
Karl-Arnold-Strasse 8
47877 Willich
phone: 02154 / 88852 – 0
email: info@cgw.net
Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach prztzweirzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele procesów przzweirzania danych osobowych możliwych jest tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną już zgodę mogą Panstwo w każdym momentencie wycofać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja przesłana do nas drogą mailową. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem prztzweirzania danych osobowych, które dokonane zostało do momentu wycofania.

Prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym

W przypadku naruszeń prawa do ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach prawnej ochrony danych osobowych jest inspektor danych osobowych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę inspektorów danych osobowych, yes rownież I dane kontaktowe można uzyskać pod następującym address: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Right to data portability

Mają Państwo prawo do tego, by zlecić przekazanie danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, sobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nowzyczym formacie nadają docymodsitują docymodsią. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, wówczas nastąpi to tylko wtedy, jeżeli będzie to możliwe pod względem technicznym.

Configuration SSL or TLS

Niniejsza strona ze względów bezpieczeństwa iw celu ochrony procesu przekazywania poufnych treści, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które przesyłają Państwo do nas jako dostawcy strony, korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmieni się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki na pasku adresu przeglądarki.
Jeżeli aktywowane jest szyfrowanie SSL or TLS, dane, które Państwo do nas przesyłają, nie mogą być czytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych w każdym momencie mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych w każdym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas, pisząc na address podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec wykorzystywania opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia noty prawnej danych kontaktowych do celów przesyłania reklamy, która never została wyraźnie zamówiona, oraz materiałów informacyjnych. Dostawcy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niepożądanych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu drug mailową.

3. Inspector ochrony danych

Ustavovy inspector ochrony danych

Inspectorem ochrony danych w naszej firmie jest:

Irmgard drawbar
CGW GmbH
Karl-Arnold-Strasse 8
47877 Willich

phone: 02154 / 88852 – 0
email: info@cgw.net

4. Gromadzenie danych naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookies. Pliki cookies never wyrządzają żadnych szkód na komputerze i never zawierają wirusów. Pliki cookies pozwalają nam oferować usługi w jeszcze bardziej przyjaznej dla użytkowników, efektywniejszej i bezpieczniejszej formie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które umieszczane są w Państwa komputerze i które przechowuje Państwa przeglądarka.

Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane "cookies sesyjne". Po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej pliki te są automatycznie usuwane. Inside cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, gdy Państwo je usuną. The cookies umożliwiają nam ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę w przypadku kolejnych odwiedzin.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o wstawianiu cookies i zezwalali na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyli przyjmowanie cookies dla określonych przypadków lub ogólnie, wykluczyównie jarakt automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania cookies działanie tej strony internetowej może zostać ograniczone.

Cookies, które są wymagane do przeprowadzenia elektronicznego processu komunikacji lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez Państwa funkcji (np. funkcji koszyka zakupowego), przechowywane są na podstawie art. 6 VAT 1 letter f RODO. Dostawca ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępnienia swoich usług. Jeżeli przechowywane są inside cookies (np. cookies do analizy Państwa zachowania w trakcie surfowania), wówczas omówione zostaną one odrębnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki log serwerów

Dostawca stron zbiera i przechowuje automatycznie informacje w tak zwanych plikach log serwerów, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Sa to:

  • type przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • address URL
  • nazwa hosta używanego komputera
  • godzina zapytania serwera
  • IP address

Dane tego typu never są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawę prztzweirzania danych stanowi art. 6 VAT 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Contact form

Jeżeli przesyłają Państwo zapytania przez formularz kontaktowy, wówczas podane przez Państwa informacje z formularza kontaktowego wraz z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi zostają u nas zapisane do celów opracowania zapytania i na wypadek pytańkowy. Bez Państwa zgody danych tych nie przekazujemy dalej.
Przetwarzanie podanych w formularzu kontaktowym danych następuje tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Panstwo w każdym momentencie wycofać. W tym celu wystarczy nieformalna informacja przesłana do nas drogą mailową. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem procesów prztzweirzania danych osobowych, które dokonane zostały do ​​momentu wycofania zgody.
Podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu, gdy wezwą nas Państwo do i usunięcia, wycofają swoją zgodę na i przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu opracowywania za pyńst). Nie ma to wpływu na bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – w szczególności terminy przechowywania.

5. Narzedzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji narzędzia do analiz internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane "cookies". Są to pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa komputerze i pozwalają analizować, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej z reguły przekazywane są na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Przechowywanie plików cookies Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 VAT 1 letter f RODO. Dostawca strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją witrynę, jak również swoją reklamę.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W ten sposób Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały addresses IP zostaje przesłany na serwer Google do USA i tam skrócony. Na zlecenie dostawcy tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje, aby dokonać analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, aby dokonać zestawienia raportów na temat aktywności na stronie internetowej i świadczyć dalsze usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i użytkowaniem Internetu na rzecz dostawcy strony internetowej. Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę address IP never ever łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może okazać się, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto Mogą Państwo Uniemożliwić Gromadzenie Wygenerowanych Przez Cookies I Odnoszących Się Do Użytkowania Przez Pańtwa Strony Internetowej Danych (Wraz Z Państwa Adresem IP) PrZEZ Google, Jak Również Przetwarzaz Google, Jeżzin Jegel, each tyczkę przeglądarki dostępną pod następującym addressem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na następujący link. Utworzony zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku przyszłych odwiedzin na tej stroni internetowej: [google_analytics_optout]Dezaktywacja usługi Google Analytics.[/google_analytics_optout] .
Więcej informacji na temat postępowania z danymi żytkowników w Google Analytics znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych osobowych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę o zleceniu prztzweirzania danych iw pełni stosujemy surowe wytyczne niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z usługi Google Analytics.

Dane demographics with Google Analytics

Tastrona internetowa korzysta z funkcji "danych demograficznych" Google Analytics. W ten sposób sporządzane są rapporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google dostosowanej do zainteresowań, jak również z danych o odwiedzających od innych dostawców. Dane te nie mogą zostać przypisane żadnej określonej osobie. W każdej chwili mogą Państwo dezaktywować tę funkcję za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub zasadniczo uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia dany".

Remarketing Google Analytics

Nasze strong internetowe korzystają z funkcji usługi remarketingu w Google Analytics w połączeniu z dostępnymi na różnych urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

It works on the first advertising group, puts on the right to use remarketing in Google Analytics, and then forwards the functionality of Google AdWords and Google DoubleClick. Dzięki temu spersonalizowane i nawiązujące do zainteresowań reklamy, które zostały dopasowane do Państwa na podstawie Państwa wcześniejszego zachowania związanego z korzystaniem i surfowaniem na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane również na Państwa innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze osobistym ).

W tym celu po udzielniu odpowiedniej zgody Google powiąże informacje na temat Państwa ruchów w sieci iw aplikacji z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu końcowym, na którym zalogują się Państwo przy użyciu swojego konta Google, mogą być wyświetlane te same spersonalizowane treści reklamowe.
W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google ID użytkowników, które tymczasowo są powiązywane z naszymi danymi z Google Analytics, by w ten sposób definiować i tworzyć grupy docelowe na potrzeby wyświetlania dch racham rechlam.

Mogą Państwo na stałe sprzeciwić się stosowaniu usługi remarketingu / targetowania na różnych urządzeniach poprzez dezaktywowanie w swoim koncie Google opcji wyświetlania spersonalizowanych reklam pod poniższym address: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zebrane dane są łączone na koncie Google wyłącznie za Państwa zgodą, którą mogą Państwo udzielić firmie Google lub ją wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które never są powiązywane z Państwa kontem Google (np. dlatego, że nie posiadają Państwo konta Google lub sprzeciwili się I powiązywaniu), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 VAT 1 letter f RODO. Uzasadniony interes wynika z factu, że dostawca strony internetowej ma interes w anonimizowanym analizowaniu osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Then informacje i zasady ochrony danych osobowych są dostępne w polityce prywatności Google pod address: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords is used by Google

Ta strona internetowa korzysta to usługi Google AdWords. Usługa AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Z chwilą gdy klikną Państwo na reklamę wyświetlaną przez Google, zapisywany jest plik cookie dla potrzeb śledzenia konwersji. Cookies to male pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Pliki cookies trace ważność po 30 dniach i never służą do personalnej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik wchodzi na nasze określone strony, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, wówczas firma Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął w reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient usługi Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookies never można śledzić za pośrednictwem stron klientów usługi AdWords. Informacje zgromadzone przy pomocy pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji. Klienci otrzymują informacje na temat łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli na i reklamę i zostali przekierowani na stronę posiadającą tag śledzenia konwersji. Never otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających personalną identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec stosowania tej funkcji poprzez łatwe dezaktywowanie pliku cookie śledzenia konwersji Google za pomocą swojej przegląkowdarki w ustawietnika użyetnika. W ten sposób nie będą Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.
"Cookies konwersji" są przechowywane na podstawie art. 6 VAT 1 letter f RODO. Dostawca strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby zoptymalizować zarówno swoją witrynę, jak również swoją reklamę.

Więcej informacji na temmat Google AdWords i usługi śledzenia konwersji Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby byli Państwo informowani o wstawianiu cookies i zezwalali na cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyli przyjmowanie cookies dla określonych przypadków lub ogólnie, wykluczyównie jarakt automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywowania cookies działanie tej strony internetowej może zostać ograniczone.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych korzystamy to usługi "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Usługa jest dostarczana przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA ma za zadanie sprawdzać, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wpisywane przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej naszą stronę internetową na podstawie różnych kryteriów. Analiza ta rozpoczyna you automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową. W celu wykonania analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. address IP, czas przebywania odwiedzającego na stroni internetowej lub ruchy myszką wykonane przez użytkownika). Then zgromadzone w trakcie analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową never otrzymują informacji, że przeprowadzana jest analiza.

Przetwarzanie danych odbywa you on podstawie art. 6 VAT 1 letter f RODO. Dostawca strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich witryn przed bezprawnym zautomatyzowanym inwigilowaniem i SPAMEM.

Informacje na temat usługi reCAPTCHA firmy Google oraz zasad polityki prywatności Google znajdą Państwo pod poniższymi adresami: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Newsletter

Dane gromadzone na potrzeby wysyłki newslettera

Jeśli chcą państwo ocrzymywać newsletter Oferowany na strone internetowej, niezbędne będzie podanie nam państwa adresu email oraz informacji, które pozwolą na zweryfikowanie, czy sąstwo właścicielem podanego wyrażająa Inne dane nie będą zbierane, lub będą zbierane wyłącznie po I dobrowolnym przekazaniu. Dane te będziemy wykorzystywać wyłącznie do wysyłki zamówionych informacji i nie będą one przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz jego użycie do wysyłania newslettera można wycofać w każdej chwili, klikając na link do wypisania się z newslettera podany w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych już procesów prztzweirzania danych osobowych.

Podane przez Państwa dane, zgromadzone przez nas w celu wysyłania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się Państwa z newslettera i usunięte po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Powyższe never wpływa na dane, które są u nas przechowywane w innych celach (np. address e-mail w strefie członkostwa).

Newsletter2Go

Ta strona internetowa korzysta to usługi Newsletter2Go w celu wysyłania newsletterów. Please contact the company Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Niemcy.
Newsletter2Go to usługa, przy pomocy której m.in. More organizować and analizować wysyłkę newsletterów. Dane podane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera są przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech.

Jeśli never życzą sobie Państwo, by firma Newsletter2Go dokonywała analizy, należy zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze zamieszczamy odpowiedni link. Ponadto z subskrypcji można zrezygnować również bezpośrednio na stronie internetowej.

Analyzing danych przez Newsletter2Go

Dzięki usłudze Newsletter2Go możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. W ten sposób np. widzimy, czy treść newslettera została otwarta i które linksi wybrane. Pozwala to m.in. stwierdzić, w które linki klikano wyjątkowo często.

Ponadto możemy rozpoznać, czy po otworzeniu/kliknięciu zostały podjęte określone, wcześniej zdefiniowane czynności (współczynnik konwersji). Rozpoznajemy zatem przykładowo, czy po kliknięciu na newsletter dokonali Państwo zakupu.

Newsletter2Go pozwala nam również na d interest (grupowanie) odbiorców newslettera według różnych kategorii. W ten sposób odbiorcy newslettera np. mogą być grupowani według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. Pozwala to na lepsze dopasowanie newsletterów do poszczególnych group docelowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcji Newsletter2Go znajdą Państwo pod poniższym address: https://www.newsletter2go.pl/funkcje/oprogramowanie-do-wysylki-newsletterow/.

Legal basis

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę mogą Panstwo w każdym momentencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych już procesów prztzweirzania danych osobowych.

Data storage period

Dane podane przez państwa i gromadzone przez nas w celu wysyłania newslettera będą przechowywane do momentu wypisania się państwa z newslettera, a po rezygnacji z subskrypcji newslettera usunięte zarówno z naszych Serwer. ów newsletter2go. Powyższe nie wpływa na dane, które są u nas przechowywane w innych celach (np. adresy e-mail w strefie członkostwa).

Bliższe informacje są dostępne w zasadach polityki prywatności Newsletter2Go pod address: https://www.newsletter2go.pl/funkcje/ochrona-danych/.

Zawarcie umowy o prztermaniu danych na zlecenie

Z firmą Newsletter2Go zawarliśmy umowę, w której zobowiązujemy firmę Newsletter2Go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania osobom trzecim.

7. Wtyczki and narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube dostarczanego przez firmę Google. This is from YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Z chwilą gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron posiadających wtyczkę YouTube, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób do serwera YouTube zostaje przesłana informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, pozwalają Państwo, by YouTube przyporządkowywał Państwa aktywność w Internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo zapobiec takiemu działaniu, wylogowując się ze swojego conta YouTube.

Korzystanie z usługi YouTube odbywa się w celu odpowiedniego prezentowania naszych offer online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 VAT 1 letter f RODO.
For information on posting postings for danymi użytkowników są dostępne w polityce prywatności YouTube pod address: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek portalu Vimeo. Please contact Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Z chwilą gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron posiadających wtyczkę Vimeo, zostanie ustanowione połączenie z serwerami Vimeo. W ten sposób do serwera Vimeo zostaje przesłana informacja o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto Vimeo uzyska dostęp do Państwa adresu IP. Ma to miejsce również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani w serwisie Vimeo lub nie mają konta w tym serwisie. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do Serwera Vimeo w USA.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie Vimeo, pozwalają Państwo, by Vimeo przyporządkowywał Państwa aktywność w Internecie bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo zapobiec takiemu działaniu, wylogowując się ze swojego konta Vimeo.

For the information dotyczące postępowania z danymi użytkowników są dostępne w polityce prywatności Vimeo pod address: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

You can use this tool to create a wide range of web fonts, which you can use from Google. W momencie otworzenia strony Państwa przeglądarka załadowuje potrzebne Web Fonts w pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

Do tego celu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google uzyskuje wiedzę na temat tego, że nasza strona internetowa została otwarta przez Państwa address IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa się w interesie jednolitego i odpowiedniego prezentowania naszych offer online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 VAT 1 letter f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka never obsługuje Web Fonts, wówczas Państwa komputer korzysta ze standardowej czcionki.
Dalsze informacje na temat czcionek Google Web Fonts znajdą Państwo pod address https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta to usługi map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest przechowywanie Państwa adresu IP. Informacje te z regularly przekazywane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wypływu na ten przesył danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w interesie zapewnienia odpowiedniego wyglądu naszych offer online in możliwości łatwego znalezienia podanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 VAT 1 letter f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Panstwo w polityce prywatności Google pod address: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.